Ankaran

Občino Ankaran opredeljuje obmorska lega ob Jadranskem morju. Leži vzdolž morja, na južnem pobočju Ankaranskega polotoka, imenovanega tudi Miljski polotok, kjer začenja slovenski del istrske obale (45°34′45.53″N, 13°44′16.54″E). Na severu meji na Italijo in Mestno občino Koper. Južni del v celoti obdaja morje.

Občina Ankaran je bila ustanovljena leta 2011 in je najmlajša v Sloveniji. S površino 8 km2 in 3.209 prebivalci sodi med manjše, vendar med bolj gosto poseljene v državi. Naselje Ankaran obkrožajo zaselki Bonifika, Rožnik, Sv. Katarina, Valdoltra, Debeli rtič in Sv. Jernej.

Dvanajst kilometrov dolgo obalo sestavljajo klifi in na vzhodu ravnica ob izlivu reke Rižane. Nekateri deli naše obale so naravna posebnost in zato varovana območja narave, večinoma znotraj Krajinskega parka Debeli rtič. Velik del vzhodne obalne ravnice zaseda pristanišče za mednarodni promet v Kopru.

Območje ima zmerno sredozemsko podnebje in je zaradi prisojne lege zelo dobro osončeno. Z izjemo Debelega rtiča, ki leži v strženu tržaške burje, burji ni izpostavljeno.

Sredozemska klima in zavetna lega omogočata rast subtropske vegetacije. Glavna gospodarska panoga kraja je turizem, ki se je začel razvijati v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Tu je znan hotelski kompleks v sklopu nekdanjega Benediktinskega samostana. Tu je tudi eden lepših avtokampov v Sloveniji. V tem predelu sta tudi svetovno znana bolnišnica Valdoltra za kostne bolezni in mladinsko zdravilišče Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. Turistično ponudbo dopolnjujejo zasebni apartmaji.

Ankaran